Algemene Voorwaarden

Voedingsconsulten vinden plaats op afspraak en worden in overleg met de cliënt
 ingepland.  Annulering van een consult is tot 48 uur voor aanvang per email mogelijk. Hierna 
worden de kosten van de behandeling voor 100% in rekening gebracht.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van informatie, alsmede de informatie die hij/zij verder tijdens de consulten verstrekt. Op basis hiervan kan een voedingsadvies op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc., of gebruikt de cliënt medicijnen dan het verzoek om eerst toestemming te vragen aan de desbetreffende arts of een voedingsadvies toegestaan is.

80procentpuur stelt geen medische diagnoses. Bij twijfel wordt altijd eerst een bezoek aan de huisarts geadviseerd. Bij ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.

80procentpuur kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit de voedingsadviezen voortvloeien.

De kosten van een voedingsadvies van 80procentpuur zijn niet te declareren bij uw Zorgverzekeraar.

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door 80procentpuur ten allen tijde gewijzigd worden.


Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: