Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Betalingen en annuleringen
Betalingen dienen te zijn voldaan alvorens de begindatum van de eerste afspraak. Mocht er tijdens het traject een afspraak staan en u bent onverhoopt verhinderd of wilt deze annuleren dan kunt u dit 48 uur van tevoren telefonisch doorgeven op nummer 06-53811557. Bij niet tijdig annuleren is 80procentpuur genoodzaakt de gehele kosten in rekening te brengen.

Gebruik van informatie
80procentpuur streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat 80procentpuur niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 80procentpuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website.
Adviezen gegeven door 80procentpuur worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaard 80procentpuur geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houden met het opvolgen van de door diëtist verstrekte adviezen.

Intellectueel eigendom
Alle publicaties en uitingen van 80procentpuur zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat 80procentpuur daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.